Årets trender

Vad är årets trender när det kommer till inredning i allmänhet och kök i synnerhet? Som är så vanligt numera så går det inte att urskilja en specifik trend, utan det finns flera samtidigt – varav en del är rena motsatser till varandra! Det gör att man ändå måste ha känsla för stil och smak för att kunna hänga med; det går inte att bara följa med strömmen och välja den senaste ”innetrenden”. Vad gäller kök är det i år extremt. Å ena sidan ser vi en tendens som går mot det rustika,, genuina, lite lantliga. Å andra sidan finns en tendens åt det lite mer rena och professionella. Det finns risker med båda om man inte vet vad man gör. Rustikt kan lätt bli till sjaskigt, och rent och professionellt kan bli till sterilt och opersonligt.

Att det dessutom är så att det finns understilar inom båda trenderna gör det inte enklare. Men när man ska välja still på sitt kök behöver man inte strikt följa en understil. Det gäller dock inte att blanda de två huvuddragen allt för mycket. Det kan lätt ge en paranoid känsla, där köket inte får någon stil alls. Koncentrera dig på den ena eller andra inriktningen, men bekymra dig inte för att snöa in helt på en viss understil.

De här trenderna går även igen när det kommer till köksluckor. Dels så fortsätter högblanka köksluckor att vara populära, både vita och svarta, och dels så blir det mer populärt med fanerade köksluckor, eller köksluckor i trä, med svarvade spårmönster. Två helt olika typer av köksluckor, men som båda kan användas för den som vill inreda sitt kök efter årets trender. Dessa kompletteras sedan av olika köksluckor i allmogestil och annat lantligt utförande. Alternativen är många för den som funderar på att uppdatera sitt kök enligt rådande tidsanda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *