Välj rätt jordvärmepump

En jordvärmeinstallation består ju inte bara av slangen som ligger där ute i marken och samlar upp värme, utan det krävs ju även en pump för att man ska få någon nytta av den. Valet av pump är av yttersta vikt för att en jordvärmeinstallation ska fungera optimalt, och då jordvärmepumpar kostar stora summor pengar – 30,000 för de billigaste modellerna, och en bit över 100,000 för de mest kraftfulla och effektiva är det ett val som bör göras efter noggrann eftertanke. Ett jordvärmesystem med en för klen pump blir som att köra en Ferrari med en Skoda-motor. Och omvänt, en dyr kraftfull pump kopplad till en slang som inte är tillräckligt lång kan inte utnyttjas fullt ut.

Detta val är något som man normalt inte kan göra på egen hand, utan man måste ta hjälp från en installatör, som sitter på betydligt mer kunskap än vad man själv gör. Det betyder inte att man ska lita blint på vad olika jordvärmeinstallatörer säger, men att man ska lyssna och lära, för att förstå vad det är som ens bostad kommer att kräva av en jordvärmepump. Dessutom kommer det antagligen att finnas flera alternativ med samma effekt och med i mycket likvärdig funktionalitet, så det kommer alltid att finnas olika valmöjligheter. Läs olika tester och jämförelser för att försöka komma fram till vilken som passar dig bäst.

Ytterligare en sak att tänka på när man skaffar jordvärmepump är om denna ska ha en tillhörande varmvattenberedare eller inte. Har man redan en fungerande varmvattenberedare så är detta onödigt. Men om sådan saknas, eller är på väg att behöva bytas ut, så kan detta vara något att tänka på, då en kombinerad jordvärmepump/varmvattenberedare kommer bli billigare än att köpa båda separat. Men försäkra dig då om att varmvattenberedaren har tillräckligt stor kapacitet för ditt hushåll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *