Tysklands resa till brons: En tillbakablick

Tysklands resa till brons illustration

Tyskland har under årtiondena varit en stark kraft inom internationell fotboll, men det var inte alltid så. Långt innan de odödliga ögonblicken i VM-historien, innan fotboll blev synonymt med tysk effektivitet, fanns en resa av hårt arbete, beslutsamhet och oövervinnerlig kampvilja som formade landet till en fotbollsgigant den är idag. I denna tillbakablick tar vi … Läs mer